Självporträtt och Mats

Tillbakablick från 1975 - idag, några exempel