Assemblage Objekt-kompositioner

Pareidoli några av objekten som målas av eller tecknas