OBJEKTVARELSER
(slingrare och krumbukter)

Jag målar framför ett mellanting som varken är stilleben eller figur.

Tvetydig rumslighet och färg som beskriver volym intresserar mig.

Den fysiska verkligheten smälter samman med fantasin och det blir ett slags omkastade figurer. 

Rummet i målningen beter sig på ett intrikat sätt och figurer och ansikten dyker upp.

OBJECT CREATURES
(bends and curves)

I paint in front of an in-between thing that is neither still life nor figure

Ambiguous spatiality and colour describing volume is my interest.

The physical reality merges with the imagination and it becomes a kind of inverted figures.

The room in the painting behaves in an intricate way and figures and faces appear.

Titel: Do you see the elephant