Jagad av ett vidunder 2023
Jagad av ett vidunder 2023

OBJEKTVARELSER


Multifigurer som slingrar sig eller kantar till sig och färg som skapar rumslighet.

Jag målar något varelseliknande som omges av eller ingår i varierande rekvisita.

Inför en tillfällig fysisk modell skapad av olika objekt målas bilden.

Det blir en abstrakt och surrealistisk målning av något konkret som i sin tur har sitt ursprung i en inre kroppslig känsla.

Surrealister och fantaster, gastar och väsen, omöjliga figurer, rumslig ambivalens och hur färg beskriver volym intresserar mig.

Exempel på tidigare verk av mig syns under rubriken blandat.