Jagad av ett vidunder 2023
Jagad av ett vidunder 2023

OBJEKTVARELSER

Jag målar något som liknar en varelse inför en tillfällig fysisk modell skapad av olika objekt.

Det blir en abstrakt målning av något konkret som i sin tur har sitt ursprung i en inre bild.

Surrealister och Fantaster och Metafysiker, gastar och väsen, omöjliga figurer, rumslig ambivalens och hur färg beskriver volym intresserar mig och min fantasi stimuleras av det japanska begreppet yōkai .

För mig består världen av den synliga världen och den osynliga som ger sig till känna med hjälp av fantasin .

Bilderna som visas under rubriken Bilder är vad jag arbetar med just nu. Under rubriken Tillbakablick görs några nedslag i tiden.